Generelt

Denne privatlivspolitik gælder for indsamling og brug af personoplysninger på Nordjysk Marine Service ("Websiden") og i forbindelse med køb og andre henvendelser i Nordjysk Marine ApS' butikker. Politikken indeholder oplysninger om, hvilke personoplysninger der indsamles, hvad de bruges til, og hvilke rettigheder du har hos Nordjysk Marine Service ApS, CVR-nr.:33771819 , ("Nordjysk Marine Service" eller "vi") er ansvarlig for behandlingen af personoplysningerne og kan kontaktes ved spørgsmål. Den databeskyttelsesansvarlige hos Nordjysk Marine Service kan kontaktes på: info@nordjysk-marine.dk

Hvilke typer oplysninger indsamler vi og hvorfor

Nedenfor finder du en oversigt over de personoplysninger, vi indsamler om dig, og formålet med indsamlingen. Vi har også angivet det retsgrundlag, vi mener gælder i de forskellige situationer:

Indgåelse eller opfyldelse af kontrakt

Ved køb af vores produkter og tjenester registrerer vi dit navn, telefonnummer, betalingsoplysninger, købt vare eller tjeneste, købstidspunkt og oplysninger om levering. Derudover, registrerer vi også leveringsadressen. 

Formålet med at indsamle disse oplysninger er at opfylde og administrere vores aftale med dig samt følge op på salget internt i vores organisation. Retsgrundlaget for behandlingen af disse oplysninger er aftalen med dig i henhold til EU's databeskyttelsesforordning (General Data Protection Regulation eller "GDPR") artikel 6, stk. 1, litra b). Derudover er en del af behandlingen baseret på vores legitime interesse i at administrere salget på en hensigtsmæssig måde i henhold til GDPR artikel 6, stk. 1, litra f), og vi har vurderet, at denne interesse vejer tungere end ulempen for dig.

Kundeservice

Afhængigt af henvendelsens art og måden, du kontakter os på (telefon, chat eller e-mail), har vi brug for at vide, hvem du er, hvilket produkt du har købt, og din adresse eller telefonnummer. Vi behandler oplysningerne om f.eks. navn, købshistorik og kontaktoplysninger (e-mail, telefonnummer), så vi kan hjælpe dig. Retsgrundlaget for vores behandling af disse oplysninger er aftalen med dig i henhold til GDPR artikel 6, stk. 1, litra b) eller vores legitime interesse i at kunne håndtere din henvendelse på en hensigtsmæssig måde i henhold til GDPR artikel 6, stk. 1, litra f). Hvis behandlingen er baseret på vores legitime interesse, har vi vurderet, at vores interesse i at behandle dine personoplysninger for at besvare dine spørgsmål bedst muligt vejer tungere end ulempen for dig, når du kontakter os og beder om denne service.

Brugertilpassede online-oplysninger

Hos Nordjysk Marine Service vil du kun modtage direkte markedsføring pr. e-mail og SMS, hvis du har givet samtykke hertil i henhold til GDPR artikel 6, stk. 1, litra a).

Direkte markedsføring - Markedsføringskampagner

De oplysninger, vi indsamler om dig, kan være baseret på sandsynlighedsberegninger, f.eks. sandsynlig størrelse af din husstand og din alder. Du vil kun modtage markedsføring baseret på denne profil. Du vil kun modtage direkte markedsføring, hvis du har givet samtykke hertil i henhold til GDPR artikel 6, stk. 1, litra a).

Elektronisk markedsføring

Vi bruger kun dine personoplysninger til at sende tilbud og information om vores produkter, hvis du har givet udtrykkeligt samtykke hertil i henhold til GDPR artikel 6, stk. 1, litra a). I denne forbindelse bruger vi f.eks. oplysninger om dine tidligere køb til at give dig tilbud, som vi tror, vil interessere dig. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte kundeservice.

Markedsundersøgelser og kampagner

Vi opbevarer kun personoplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer, køn, fødselsdato og interesser, hvis du udtrykkeligt har givet samtykke til at deltage i en undersøgelse, kampagne eller lignende på websiden. Retsgrundlaget for behandlingen er dit samtykke i henhold til GDPR artikel 6, stk. 1, litra a).

Videreudvikling af tjenester og sikker drift

For at kunne videreudvikle vores tjenester og sikre en god og sikker drift af websiden er vi afhængige af at kunne bruge statistik om f.eks. trafik, køb og adfærd på websiden. Vi kan også have behov for at afsløre svindel og træffe foranstaltninger for at forhindre dette. I denne forbindelse kan vi nogle gange bruge personoplysninger til at teste vores systemer. Vi vil så vidt muligt anvende anonymiserede data til disse formål. Derudover kan vi behandle dine personoplysninger, når vi giver oplæring til vores ansatte. Vi har vurderet, at vi har en legitim interesse i at videreudvikle vores tjenester og sikre en god drift i henhold til GDPR artikel 6, stk. 1, litra f), og at den begrænsede behandling af dine personoplysninger, som vi foretager i denne forbindelse, vejer tungere end ulempen for dig som bruger.

Hvem har adgang til dine personoplysninger?

I visse tilfælde får andre virksomheder adgang til dine personoplysninger:

Samarbejdspartnere: Vi har indgået et samarbejde med udvalgte virksomheder, der kan sælge deres varer på websiden. I visse tilfælde formidler vi også Samarbejdspartneres produkter og tjenester (f.eks. forsikring og finansiering). Når du køber et produkt, der leveres af en af vores Samarbejdspartnere, eller bestiller en tjeneste, vil Samarbejdspartneren være dataansvarlig for de personoplysninger, der behandles i forbindelse med købsaftalen. I forhold til vores samarbejdspartnere fungerer vi som databehandler. Spørgsmål vedrørende samarbejdspartnernes behandling af personoplysninger skal rettes til den pågældende samarbejdspartner.

Brug af eksterne leverandører: Vi bruger følgende typer eksterne leverandører: tjenesteudbydere, servicevirksomheder, transportører og beskyttelse af vores onlineindhold.

Kontaktoplysninger og andre relevante oplysninger, der er registreret om dig, kan videregives til leverandøren, når du bestiller eksterne tjenester. Derudover bruger vi følgende typer eksterne tjenesteudbydere, hvis du har givet samtykke til elektronisk markedsføring:

   ·  Annoncenetværk, såsom Google ads, TikTok ads og Meta ads.

   ·  Bureauer, såsom markedsundersøgelsesbureauer og mediebureauer.

Vi deler kun dine personoplysninger med eksterne leverandører i det omfang, det er nødvendigt for at kunne levere relevant reklame, tilbud, indhold, anbefalinger  og for at udføre analyser med det formål at forbedre og videreudvikle vores tjeneste - i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.

Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?

Vi træffer passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte dine personoplysninger mod uautoriseret adgang, ændring, offentliggørelse eller ødelæggelse. Vi bruger f.eks. kryptering, sikkerhedskopiering, adgangskontrol og fysiske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger. Vi har også implementeret procedurer for håndtering af dataovertrædelser, som sikrer, at vi kan identificere, håndtere og underrette om eventuelle overtrædelser af personoplysninger.

Hvilke rettigheder har du?

Du har visse rettigheder i forhold til behandlingen af dine personoplysninger. Disse rettigheder kan være begrænset af gældende lovgivning. Du har følgende rettigheder:

Ret til at få indsigt: Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig, samt visse oplysninger om behandlingen af dine personoplysninger.

Ret til at få berigtiget eller slettet personoplysninger: Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig berigtiget og til at få dine personoplysninger slettet under visse omstændigheder. Personoplysninger vil blive opbevaret, så længe det er nødvendigt for at opfylde markedsføringsformålene, når der ikke længere er behov for at kunne besvare en henvendelse ift. reklamation (2 år) eller indtil en registreret anmoder om sletning af deres oplysninger. Dette gælder så længe det er i overensstemmelse med gældende lovgivning og virksomhedens politikker. Det kan også være nødvendigt at gemme personoplysninger i en længere periode for at opfylde andre legitime formål eller lovkrav. 

I stedet for at slette personoplysningerne kan det i enkelte tilfælde være relevant at anonymisere disse. Ved anonymisering forstås sletning af alle identificerende eller potentielt identificerende kendetegn fra det datasæt, der behandles.

Ret til dataportabilitet: Du har i visse tilfælde ret til at modtage de personoplysninger, du har givet os, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og du har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

Ret til indsigelse: Du har ret til at gøre indsigelse mod visse former for behandling af dine personoplysninger, herunder behandling til direkte markedsføring.

Ret til at trække samtykke tilbage: Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Dette påvirker ikke lovligheden af behandlingen, der er baseret på samtykke, inden det blev trukket tilbage.

Ret til at klage: Hvis du mener, at behandlingen af dine personoplysninger er i strid med databeskyttelseslovgivningen, har du ret til at indgive en klage til den kompetente tilsynsmyndighed. Du kan finde nærmere information om din klage adgang på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk 

Hvis du ønsker at udøve dine rettigheder eller har spørgsmål om behandlingen af dine personoplysninger, kan du kontakte os ved hjælp af kontaktoplysningerne i punkt 1.

Ændringer af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os ret til at ændre denne privatlivspolitik. Den seneste version vil altid være tilgængelig på vores webside.